Skip to main content

folkparken handen

RoJTeatern

Folkparken är hotad!

Haninge Kommun har beslutat om en utredning om utbyggnad av bilvägar och bostäder i det som återstår av Haninges kulturpark! Deras ”Planuppdrag för förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområdet” går stick i stäv med tidigare beslut och intentioner att bevara kulturparken!

På det tidiga 1980-talet planerades det för bebyggelse i kulturparken. Vid samma tid hade en ny teatergrupp bildats i Haninge, som nu letade lokal. Då Folkets Husföreningen flyttat till modernare lokaler anvisades Gamla Folkets Hus på rivningskontrakt och Kulturföreningen RoJ (RoJ-teatern) såg dagens ljus 1983. Den första pjäsen ”Romeo och Julia” (som gav namn till föreningen) engagerade hundratals Haningebor, för att inte tala om de tusentals som såg föreställningen!

Under åren som följde etablerade sig ytterligare föreningar i området, till exempel Levande Zon som huserar i Gula Villan bredvid Gamla Folkets Hus. Vid den här tiden hade föreningarna i kulturparken rotat sig och blivit en levande del av att förvalta folkparkens kulturella arv. När det då kom detaljplaner för rivning av kulturparkens byggnader för anläggandet av industrihotell startades det en opinionsrörelse för bevarandet av kulturparken som ett värde för Haninges historia och rötter, samt för kultur- och föreningslivet.

Efter en lång tid av opinion beslöt Haninge kommun 1992 att området skulle bevaras som kulturpark för föreningslivet och RoJ-teatern fick ett permanent hyreskontrakt! Industrihotellet blev skrinlagt och i stället beslutades det om byggandet av bostäder som nu är färdigbyggda och som smälter in bra och harmonierar med folkparksområdet. På denna <länk> beskrivs det som opinionsrörelsen hävdade- och som Haninge kommun instämmer i:

”Området innehåller de sista resterna efter Handens gamla centrum-bebyggelse. Den är viktig för förståelsen av tätortens omvandling från lokalsamhälle till pendelförort. Områdets kulturhistoriska värde ska ses ur ett lokalt perspektiv”.

Vi har även förstått att Haninge Kommun vid denna tid lämnade in en ansökan till Länsstyrelsen om K-märkning av området, som blev godkänd av Länsstyrelsen men sedan inte underskriven av Haninge Kommun.

Med detta hade man kunnat hoppas att politikerna insett värdet av att bevara kommunens historia och kultur, men icke! Med det nya förslaget ”Planuppdrag för förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområdet” är hela kulturparken återigen hotad!

Denna plats i den annars snabbt växande kommunen erbjuder en lummig oas där folk möts för att njuta av kultur i form av musik, teater och Haninges historia, folk rastar sina hundar och njuter av picknick i trädens skugga, barn sparkar boll med sina föräldrar och hundratals personer (många av dem ungdomar) hittar här varje vecka en meningsfull tillvaro och en social gemenskap! Men, denna oas och denna gemenskap hotas nu av Haninge kommuns borgerliga styre. Via denna <länk> kan man läsa mer om förslaget som inte bara skulle innebära slutet för alla de föreningar som verkar i området, utan även förstörelsen av de kulturhistoriska byggnaderna och den lummiga oas som folkparken utgör! Uppdatering!! Vi har blivit varse om en utredning on Stationsvägens förlängning och de alternativ som finns/fanns.

Detta beslut från Haninge kommun har fått Bostadsrättsföreningarna i området, Kulturföreningen RoJ och Handens Museum att underteckna en skrivelse <länk> där det krävs att planuppdraget stoppas och att det i stället fokuseras på utveckling av Kulturparken, till exempel genom RoJ-teaterns ambition att återuppbygga den dansbana som en gång stod utanför Gamla Folkets Hus, till gagn för hela Haninges befolkning!

Vi säger NEJ till gränslös exploatering och JA till bevarande och utvecklande av Haninges kulturpark!

Stöd oss genom att skriva på namninsamlingen Rädda Haninges kulturpark!!

Om RoJ

Vad är RoJ? Hur RoJ började - resten är historia. Vill du bli medlem? Vad innebär det? Anmäl dig!

Hitta till oss

Hur tar jag mig med tåg, buss eller bil till RoJteatern och G:a Folkets Hus? Hur tillgänglighetsanpassat är det?

Ungdomsgrupper!

Är du mellan 9 och 15 år? Och är du sugen på att spela teater? Hos oss har du den möjligheten.

Kontakt

Telefon: 08 - 777 22 63
Epost: roj(@)rojteatern.nu
BankGiro: 369-6382
Organisationsnummer: 812 400 - 7066
Besöksadress: Gamla Folkets Hus, Folkparken 21, Handen
Postadress: Folkparken 21, 136 40 Handen
Kontaktperson: Dennis Simonsen, 08 - 19 94 22
Länk till styrelse & förtroendevalda,
Länk till RoJs integritetspolicy

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrevet!
Copyright © Kulturföreningen RoJ 2023 All rights reserved.